Handy Transitions

Handy Transitions
3840x2160 | After Effects Version CC | 323 Mb

Information:  
 • 300+ seamless transitions
 • Any resulution and aspect ratio
 • One click to apply
 • Fast Render
 • Works with photo and video
 • HTML Library
 • Sound FX included
 • Video Tutorial
 • Free support
 • 7 Different categories: Zoom, Spin, Warp, Split, Perspective, Roll, Stretch
   Demo:    Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below