iStockVideo - Moving Particles Loop - Green HD1080

17:36

By: Jc-imedia.com

iStockVideo Moving Particles Loop Green
iStock_000011497058HD1080.mov
Motion background. Loops seamlessly. HD 1080 | 108 MB
*.mov | 1920x1080 Pixels | 30 fps | Source Codec: Photo JPEG | 12.00 seconds
Video nền mang hiệu ứng mờ xanh rất đẹp phù hợp cho công việc dựng phim của bạn

Download:
http://www.mediafire.com/?h7nrulxh0zc4xmu
Nguồn: iStockVideo(jc-imedia.com)

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below