Malice Editing Pack

13:29

By: StLove

Malice Editing Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 5410 Mb

Information:  
 • Shakes x17
 • Slides x8
 • Advanced Subtitles x6
 • Seamless Transitions x26
 • Smooth Dynamic Zooms x28
 • Drop Shadows + Saber Borders
 • Unique PNG Animations x7
 • Colour Correction
 • Glows, Flickers, Flashes and Vignettes
 • Advanced Hyper Edit Transitions
 • Sona Project File worth £1500 (See video here)
 • All content in the Essential & Premium Packs
   Demo: 

   Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below