Harry Frank's Weddings for Trapcode Suite

12:31

By: Jc-imedia.com

Harry Frank's Weddings for Trapcode Suite
Harry Frank's Weddings for Trapcode Suite - Project for After Effects
HD 1280x720 | Adobe After Effects CS4, CS5 | Preview: JPG, FLV, AVI | 576.81 Mb

Một vài thông số:
  • Bao gồm 7 gói thiết kế được tạo sẵn
  • Mỗi gói bao gồm: background, lower third, video frame, transition, and full screen title (all at 720P resolution)
  • Thêm 15 mẫu chuyển động
  • Dễ dàng chỉnh sửa và tùy biến
  • ...
Cấu hình:
  • Adobe After Effect CS4 trở lên
  • Trapcode Particular 2.0 và Trapcode Shine 1.5
Demo:
Download:
http://www.mediafire.com/?8hd4nd6k48b9d0h
http://www.mediafire.com/?grk1v07hwu1rt8y
Nguồn: Sưu tầm(jc-imedia.com)

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below