After Effect Project Close-Up

Videohive Close-Up - Project for After Effects
1280x720 | Adobe After Effects CS5 | 1.2mb

Information:

http://videohive.net/item/closeup/381304

Demo:

Download:

http://minus.com/lsN7GDIm8xCoR
Nguồn: Sưu tầm(jc-imedia.com)

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below