Tutorials Premiere Pro P1

17:10

By: Jc-imedia.com

Tutorials Premiere Pro P1
Tutorial Premiere Pro
1280x720 | CS4, CS5, CS6 | 10 min
Phần 1: Một số chức năng cơ bản của phần mềm Adobe Premiere

  • Độ khó: Easy
  • Mục tiêu: Giới thiệu cho những bạn chưa từng sử dụng qua phần mềm dựng phim Adobe Premiere. Nắm được giao diện cũng như cách thức làm việc của phần mềm. (Chống chỉ định với những bạn đã biết và nắm rõ. ^_^)
  • Phần 2: Phương pháp biên tập video (Coming soon...)

Phần 1:


P/s: Mọi thắc mắc và góp ý mọi người comments ở dưới nhé. Lần đầu làm tutorial mong anh em ném gạch nhẹ thôi. ~,~
Author: MK

TÚ THANH

7 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below