VideoHive Over The Edge - 3D

VideoHive Over The Edge - 3D
VideoHive Over The Edge - 3D
1280x720 | CS5, CS5.5, CS6 | 970mb

Information:

  • CS5 and above compatible
  • No plug-ins required
  • 45 text slots available
  • HD resolution (720p)
  • Renders quickly
  • Video tutorial in English language. An easy to follow step-by-step guide for both beginners and advanced users.
  • Audio: http://audiojungle.net/item/life-is-beautiful/2978589

Demo:Download:

https://mega.co.nz/#!aQcXhTiL!HpMB0D-3blv2IkMAkVMyMTSnPAYD5TBsieRGG8K6pnI
https://mega.co.nz/#!yVsVzAQJ!CN6lPmLf5umHQ7Cx1XspFDvYzSVCL2pB38TWZ6NEPUA
https://mega.co.nz/#!2Isg0AAZ!XRXs52FT_gpwDEy2DNFFmUO-QXIHg9XnEvn6pyBWnpo
https://mega.co.nz/#!ndVEXa6B!OBiivFGbgI08JyBT5pFCKX6eGyowjmHEQP2_m_ueHXA
https://mega.co.nz/#!jEV2jKzB!V1LmUhkcahV6KkznVwaZV3P2H_pxSlm9MXwFUGbaBTw
https://mega.co.nz/#!GYVUhAZZ!bJ5rd0adTg0w1xMi4NPhDDDKJlFBk7plVanrWPTsEXM
https://mega.co.nz/#!qJd23RDK!ViWBXDSGxo0EsqWKEFCtuxQpZ9Zn0WfpMcVNlFo-sn0
https://mega.co.nz/#!DZ0nTJAa!HF-EsgXVU6TFAM5d_kGAVxSCtrhbP6nSggH4pekS1FQ
https://mega.co.nz/#!udkBnJya!IpNaPw6osK6WRoZ_HHLulDwm-YFe9FV1xV438FyxiUs
Source: Internet.

TÚ THANH

2 nhận xét:

  1. trang maga có bị gì không ad? Nó load cái vòng đỏ khi mới vào xong là đứng lun rồi

    Trả lờiXóa

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below