VideoHive ECO

VideoHive ECO
VideoHive ECO
1920x1080 | CS5, CS5.5, CS6 | 169mb

Information:

  • RENDER 1080P, 720P.
  • FAST RENDER TIMES
  • NO PLUGINS REQUIRED
  • INCLUDES VIDEO TUTORIAL
  • 25 FPS
  • MUSIC METROLIGHTMUSIC

Demo:

http://videohive.net/item/eco/5730921

Download:

https://mega.co.nz/#!5YVyCBBD!KGJqozOupMtbyglFUCmvEuRp9gcJwgn5P4Aj1uxtu3qI
Source: Internet.

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below