Tutorials Export file trong Premiere Pro

01:51

By: Jc-imedia.com

Tutorials Export file trong Premiere Pro
1920x1080 | CS4, CS5, CS6, CC, CC2014, CC2015 | 5 min

Information:

  • Độ khó: Easy
  • Phần mềm: Adobe Premiere CS3, CS4, CS5, CS6, CC, CC2014, CC2015
  • Source: None.

Tutorials:


Author: MK

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below