Rise of the avenger - Epic trailer v3

VideoHive Rise of the avenger - Epic trailer v3
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3 | 1.3mb

Information:

  • “Epic Action Trailer” by takingaction
  • The 3D intro is not included in the download. Replica, created in After Effects, can be purchased here.

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below