VideoHive Car Reveal

VideoHive Car Reveal
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 69mb

Information:

  • Element 3D v2 plugin required
  • sound fx included
  • video tutorial
  • FullHD 1920X1080
  • CS6, CC, CC 2014, CC 2015
  • Music here.
  • I really hope you like this project
  • Enjoy!

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below