VideoHive Epic Light Reveal

VideoHive Epic Light Reveal
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 507mb

Information:

  • No Plugins Required
  • Easy Customization
  • Help Included
  • 1920×1080 25fps
  • Music : Cinematic Tension Logo by AmethistLab

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below