VideoHive Flat Animated Icons 1000+

VideoHive Flat Animated Icons 1000+
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3 | 106mb

Information:

 • After Effects CS3 and above versions
 • SoundFX Included
 • Catalog Included
 • 100% After Effects
 • Resizable & Editable Vector Shapes
 • Looped & Animated In
 • Transparency
 • One Click Color Change option
 • Universalized for All AE Languages
 • Mix & Match Sound fx Included
 • Plugins Required: NONE
 • Easy to customize

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below