The Business Explainer Pro Bundle

19:23

By: StLove

The Business Explainer Pro Bundle
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 1.2gb

Information:

  • 14 Icon Packages
  • 15 Pre Built Story Templates
  • 20 Titles
  • 20 Transitions

Demo:Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below