VideoHive Earth Kit

VideoHive Earth Kit
1920x1080 | CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 497mb

Information:

  • No plugins required!
  • After effects CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC
  • 1920×1080 Full HD
  • Video tutorial included
  • Music track are not included
  • Great soundtrack you can find here

Demo:
Download:

https://mega.co.nz/#!c40DUCYC!fsni7S7NvgDV77dPAJOhdD37H2w_CpDt7U3uAB8V3ss
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below