Typography Design Pack

Typography Design Pack
1920x1080 | CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014 | 113mb

Information:
  • 100+ Ready To Use Slides
  • After Effects CC and Above
  • No Plugins Required
  • Link for free font included
  • Gif Preview Library Included
  • Expression universalizer (Works for all language of After Effects)
  • Video Tutorials are Included
  • Fast Render
  • Full Controller
  • Videos and Photos are Not Included
Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below