YouTube Kit

YouTube Kit
Resizable | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 1000 mb

Information:


  • RESOLUTION : 1920×1080 (30FPS)
  • PLACEHOLDER : 10 Catagories provided
  • PLUG-INS : No plug-ins required
  • TUTORIAL : Easy to understand video tutorial included
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below