Clean Broadcast Package | Essential Graphics | Mogrt

Clean Broadcast Package | Essential Graphics | Mogrt
Resizable | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 4000 mb

Information:


 • 15 Categories
 • 42 Scenes
 • 4K (3840×2160) / Full HD(1920×1080)
 • Works with Essentials Graphic panel
 • For version 2018 Premiere Pro CC – After Effects 2018 (or above) must be installed
 • Fully Customizable
 • No Plugins Required
 • Universal Expressions
 • Easy to edit and change color scheme
 • Modular Design – Create Your Own Timeline
 • Analog Bokeh Footage Included
 • Video Tutorial Included
 • Font – Stellar
 • Music – Ho Hey Kit
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below