Graphic Elements | After Effects

Graphic Elements | After Effects
4096x2304 | Version CC 2019, CC 2018 | 274 mb

Information:
 • 330 Animated Elements for After Effects CC18 and CC19
 • 45 Animated Typography Scenes
 • 88 Shape Transitions
 • 24 Animated Graphic Scenes
 • 50 Animated Icons
 • 48 Lower Thirds
 • 4K Resolution
 • Responsive Time Design for all the CC19 versions
 • Auto-resizing boxed titles
 • Control Panel for each scene
 • Stylized Design
 • Works for all language of After Effects
 • Fast Render
 • No Plugins Required
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below