200 Titles Collection | Premiere Pro

200 Titles Collection | Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 1.64 mb

Information:
  • VIDEO TUTORIAL INCLUDED
  • EASY COLOR CONTROL OF ALL TITLES,
  • SHAPES AND TRANSITIONS
  • Resolution Full HD and 4K
  • No Plugins Required
  • Easy Customize
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

2 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below