Silky Premium Logo Reveal

Silky Premium Logo Reveal
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 294 mb

Information:
  • Resolution: 1920×1080 Full HD
  • Media/text holders (use videos or pictures)
  • Video tutorial included
  • No plugins
  • Easy to use even for a begginer
  • 3 Unique Designs
  • Works with all languages of After Effect
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below