Demo FX Movie Pro cinematic effects

Demo FX Movie Pro cinematic effects
1920x1080 | Version CC2019, CC 2018 | 572 mb

Information:
  • High Resolution: FULL HD 1080 / 29.97 frame rate
  • Easy Customize
  • advanced project settings
  • No plugins required
  • Easy to use
  • Video Tutorial included
  • Cinematic Trailer Epic Inspire
  • premium free support 24/7
  • Music and photo\video footages not included
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below