FlatPackFx - Slides Zone V2

23:55

By: Tú Thanh

FlatPackFx - Slides Zone V2
4096x2304 | Version After Effects CS6, CC and later | 1468 mb

Information:

  • Seamless compatibility with Adobe After Effects
  • Easy navigation content browser
  • 50 ready to use slides
  • Complete titles, templates and transitions
  • Full customization of colors, size, position and duration
  • Drag and drop images and videos.

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below