New Year Countdown

New Year Countdown
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 1000 mb

Information:
  • NO PLUGINS
  • You can replace image, text and your logo
  • Modular structure
  • Easy customization
  • Help File included
  • Full HD resolution (1080p)
  • Duration time: 01:40 sec
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below