21 Quick Logo Reveal Pack v1.3

21 Quick Logo Reveal Pack v1.3
1920x1080 | Version After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 258 mb

Information:
  • 100% After Effects
  • No plugins required
  • 20 projects included
  • Not prerendered
  • Easy to customization
  • Full HD resolution (1080p)
  • CS5, CS5,5, CS6, CC, CC 2014 compatibility
  • Music track are not included
  • Great soundtrack you can find here
  • Font “Nottke Bold” here
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below