Chinese New Year 2020 for Adobe Premiere Pro

Chinese New Year 2020 for Adobe Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 142 mb

Information:

  • “Chinese New Year 2020” is an easy to use PREMIERE PRO MOGRT project for the year 2020 year of rat
  • Useful to create New Year Greetings for Personal, Home Videos or Corporate Videos, Corporate Greetings Cards
  • Can be used for creating Chinese New Year Opener, Chinese Traditional Festivals, Chinese Videos and Chinese Documentaries 
  • All title shown in the preview are editable in Adobe Premiere

Demo:

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below