Chinese New Year Celebration

Chinese New Year Celebration
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 62 mb

Information:
  • 1920×1080 30fps Full HD, HD
  • CS6 & above
  • Duration: 12 sec.
  • Easy customization
  • Tutorial included
  • Font used in project Made in China
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below