Chinese New Year Opener

Chinese New Year Opener
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 49.9 mb

Information:
  • Celebrate the Chinese New Year with this Chinese New Year Opener After Effects template. This project features the 12 zodiac drawings, 2 backgrounds and 2 options (symmetric/asymmetric). No plugins are required and it renders fast. Music and sound FX included. Cheers! The project includes 3 formats (landscape, portrait and square).
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below