Edit và tạo file MOGRT trong After Effects

17:19

By: Tú Thanh

Category:

70021 0
Edit và tạo file MOGRT trong After Effects
1920x1080 | CC2018, CC2017, CC2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 11 min

Information:

  • Độ khó: Easy
  • Phần mềm: After Effects CS3, CS4, CS5, CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2016, CC2017, CC2018
  • Source: None.

Tutorials:


Author: TuThanh

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below