Fun Kinetic Typography

Fun Kinetic Typography
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 69 mb

Information:
  • color control
  • No plugins required
  • Easy customization
  • After Effects CS5, CS 5.5 and CS6 compatible
  • Full HD resolution 1920×1080

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below