Infographics Vol.6

Infographics Vol.6
Resizable | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014 | 12.5 mb

Information:
  • 42 modern and clean elements for infographics
  • after effects CC or higher 
  • full color controler 
  • easy customization
  • audio track you will find here
  • this illustration is taken from Alexhdz with his permission
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below