Sport Call-Out Titles

Sport Call-Out Titles
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 46 mb

Information:
  • Compatible with After Effects CS6, CC, CC 2015, 2018
  • Available 12 Sport Call-Out Titles
  • Resolution : 1920×1080
  • Plugins are not required
  • Quick and Easy Customization
  • Controllers for project editing
  • Detailed video tutorial included
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below