Titles

Titles
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 1.58 mb

Information:

  • Free Support
  • Easy Change Zoom: 540p, 720p, 1080p, 2K and 4K
  • Easy to edit : Color, Size, Position and Duration 
  • No plugins required
  • Video tutorial (HD watch)
  • PDF tutorial included
  • After Effects CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015
  • Music not included in project: download
  • Free Font (download link included)

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below