YouTube Opener // Premiere Pro | Mogrt

YouTube Opener // Premiere Pro | Mogrt
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 236 mb

Information:
  • Premiere Pro (.mogrt) CC19
  • Full HD resolution 1080p
  • SoundFX included
  • Video Tutorial Included
  • No plugins required
  • Well-organized and easy-to-edit
  • After Effects Version included
  • Video in preview you can find 1 2
  • Detailed Video Tutorial Included
  • Font «Montserrat» & «Roboto» free download
Demo:

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below