Neon Social Media Lower Thirds

Neon Social Media Lower Thirds
Resizable | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC, CS6 | 2300 mb

Information:

  • Neon Social Media Lower Thirds – After effects template. NO PLUG-INS REQUIRED in and out animation VIDEO TUTORIAL INCLUDED. Facebook, Twitter, Youtube, instagram, Audio Link: https://audiojungle.net/item/hip-hop/25745117

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below