25 4K Action Light Leaks and Bokeh

25 4K Action Light Leaks and Bokeh
3840x2160 | Photo JPEG | 2880 mb

Information:

  • Shot with unique optical lenses
  • No color banding
  • Easy to use and composite
  • Gives your footage stylish and organic look
  • Colorful wash for your footage
  • Can be used as transitions or as a backgrounds

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below