Energy logo reval

Energy logo reval
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 270 mb

Information:

  • 15 versions
  • Logoplaceholder
  • Full HD resolution (1920×1080)
  • No plug-ins required (Optical Flares is pre-rendered)
  • Duration of 0:07 min.
  • Easy customization
  • Video tutorial included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below