Vegetables Transitions Pack

Vegetables Transitions Pack
1920x1080 | Photo PNG + Alpha | 326 mb

Information:

  • 13 Vegetables transitions pack with HQ files. Use in any NLE Software. Drag And Drop. Easy Use. Pack included: Broccoli, Carrot, Chili Peppers, Cucumbers, Eggplant, Garlic, Lettuce, Okra, Potato, Squash, Tomates, Yellow Onion and all vegetables together.

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below