200 Titles Collection | Premiere Pro

200 Titles Collection | Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 460 mb

Information:

 • VIDEO TUTORIAL INCLUDED
 • EASY COLOR CONTROL OF ALL TITLES,
 • SHAPES AND TRANSITIONS
 • Resolution Full HD and 4K
 • No Plugins Required
 • Easy Customize

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below