Double Exposure Kit

Double Exposure Kit
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 748 mb

Information:

 • 5 Static Grunge Textures
 • 4 AE Native Textures
 • 2 Dust Overlays – 10 Seconds – Loopable
 • 2 Slow Motion Dust Overlays – 10 Seconds – Loopable
 • 2 Bokeh Overlays – 10 Seconds – Loopable
 • 3 Fire Overlays – 10 Seconds
 • 2 Slow Motion Fire Overlays – 10 Seconds
 • 2 Sparks Overlays – 2.5 Seconds
 • 2 Slow Motion Sparks Overlays – 10 Seconds
 • 10 4K Light Leaks – Editable

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below