Epic Action Promo

Epic Action Promo
1920x1080 | Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 229 mb

Information:

 • Compatible with After Effects 5 & up
 • HD (1920×1080)
 • 1 CLICK COLOUR CONTROL
 • Modular Structured
 • No Plugins Required
 • 12 Place Holders
 • Help File (VIDEO)

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below