Neon Audio Visualiser

Neon Audio Visualiser
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 22 mb

Information:

  • Podcast and Music Visualizer
  • Ease to customize
  • 1 logo placegolder, 1 audio placeholder and 2 text placeholders
  • No plugins required
  • Full HD 1920×1080
  • After Effects CS6 and Above
  • Duration up to one hour
  • HELP included
  • Soundtrack you can find here

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below