Hybrid Ui Screens/ HUD Pack/ Broadcast 240 Elements/ Digital/ Sci-fi Interface/ Technology/ Iron man

Hybrid Ui Screens/ HUD Pack/ Broadcast 240 Elements/ Digital/ Sci-fi Interface/ Technology/ Iron man
3840x2160 | Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 160 mb

Information:

 • Change the colors
 • Well organized template
 • After Effects CS5.5 or above
 • 240 Unique elements
 • Video Tutorial
 • No Plugin
 • 4K resolution
 • 8 UI Screens (More than 175 elements)
 • 22 Circles
 • 35 Line
 • 8 texture
 • Fonts

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below