Text Animator - One Click Text Presets


Cinematic Logo
1920x1080 | Version After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 200 mb

Information:

 • Drag & Drop
 • 1200 Presets
 • Mix Effects
 • Intro, Outro, Text Effects
 • Duration Control
 • Use With any language
 • Use with any Font

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    Tú Thanh

    Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below