50 Seo & Marketing Icons

50 Seo & Marketing Icons
512(w) × 512(h) px | Version Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, Affinity Designer, Sketch | 33 mb

Information:

 • 1 Ai file easy to customize in Illustrator
 • you will be able to change text, color, size (Suitable for printing and all image programs).
 • 1 EPS file easy to customize in any design program.
 • 1 SVG file easy open in Sketch, Inkscape or any other vector editing program.
 • 512 x 512 px icons easy to resize and adapt to your designs
 • 50 EPS files separate icons
 • 50 SVG files separate icons
 • 50 PNG files separate icons    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below