60 Icy Bokeh Overlays, natural light leak effect

12:40

By: StLove

60 Icy Bokeh Overlays, natural light leak effect
3840 x 2160 300 dpi | Version Adobe Photoshop, Affinity Designer, Affinity Photo, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Elements | 50 mb

Information:

 • SUB-CATEGORIES Overlays
 • RESOLUTIONS: 3840 x 2160 300 dpi
 • 60 Landscape pictures: 
 • COMPRESSION: Jepg
 • Compatible with:  Any non-linear editor And any software that allows you to work with layers: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Final Cut, Sony Vegas, Movie Maker, Paint Shop Pro, PicMonkey, Gimp, Pinnacle, Avid, Davinci Resolve or any your favorite compositing app.    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below