Summer Slideshow

Summer Slideshow
1920x1080 | Version CC, CS6, CS5.5 | 4 mb

Information:

 • You can change colors, duration, camera, animation… 
 • All made in After Effects project 
 • Editable with After Effects /cs5,cs5.5,CS6,CC,CC2014 
 • Works with any frame rate - Very easy customize 
 • Full HD: 1920×1080p 
 • No plugin - video tutorial 

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below