40 Hollywood Bokeh Effects

09:00

By: StLove

40 Hollywood Bokeh Effects
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 1600 mb

Information:

 • Do you remember the beautiful Bokeh Effects used in the Blockbusters of the 90's? I shot these Bokeh Effects with the Sony FS7 in 4K resolution. On top, I edited them in After Effects, to give them the stunning original 35mm film look. What are you waiting for? Add some hollywood-magic to your footage with these 40 stunning effects!

    Demo:    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below