5 Gamers Stream Logos

5 Gamers Stream Logos
1920x1080 | Version After Effects CC | 399 mb

Information:

 • SABER PLUGIN FREE!
 • Color control
 • Easy to use!Video tutorial included
 • 5 Logo Example included
 • After effects CS2014 or higher
 • FULL HD
 • Fast render
 • Audio NOT included:
 • Power Trap EDM Intro
 • Video not included( Creative Common License ):
 • MarvelousDesigner Reel 2018, 2019
 • Blender Demo Reel 2013

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below