Wedding Memories Slideshow

Wedding Memories Slideshow
1920x1080 | Version After Effects CC | 364 mb

Information:

 • 115 Ready for use scenes
 • 4 Scene categories
 • 3 Color grading options (original, bohemian, black and white)
 • 10 Scene features
 • 40 Light leaks transitions
 • 1920×1080 Resolution
 • After Effects CC2017 and CC2019 project files are included
 • Color control for light leaks, bokehs, transitions and colored backgrounds
 • Scene Guide is included
 • Help file is included
 • No plugins required
 • Link for fonts included

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below